รู้วงเงินก่อนออกรถ ผ่านมือถือ
กับกรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท
สแกนเลย!

QRCODE

ประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
รู้ผลใน 3 นาที

เริ่มประเมินวงเงิน

หรือ

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

เคยประเมินแล้ว ดูวงเงินเลย

Kawasaki Eliminator Standard

399 cc / Eliminator
ราคา 224,900 บาท

ตารางผ่อน
Kawasaki Eliminator Standard

แค่ 3 ขั้นตอนกับ พร้อมสตาร์ท!
กลับสู่ด้านบน