แบบฟอร์มขอสินเชื่อกรุงศรี ออโต้

กรุงศรี บิ๊ก ไบค์
ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ : กรุณาระบุข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
รถเต็นท์ คือ รถที่ซื้อจากเต็นท์รถที่เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็น ทางการกับ กรุงศรี ออโต้
รถบ้าน คือ รถที่ซื้อตรงจากเจ้าของรถยนต์
กรุณากรอกชื่อให้ถูกต้อง
กรุณากรอกนามสกุลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง